Med god planlægning er ingen fragtopgave for stor. Vi gør derfor meget ud af at planlægge projekttransporter nøje. Ingen opgave afsluttes før vi er sikre på, at godset er ankommet sikkert til destinationen. Ved at følge op undervejs, sikrer vi, at alt forløber efter planen.

Vi tilbyder projekttransporter på både vej, luft og søtransporter.

  • Fuld/del charter (luft/sø)
  • Intermodal transport (bil, tog, vej)
  • Special transport (flat racks, open tops, platforms, break bulk ..)
  • Forsikring af godset
  • Administration (fortoldning og handelsdokumenter)