• Krovini? pa?mimas, konsolidavimas bei gabenimas konteineriais
  • Apie atvykstan?ius krovinius bei siuntas informuojame iš anksto.
  • Vykdomos pilnos krovos konteineri? gabenimo paslaugos
  • Vykdomas dalin?s krovos konteineri? gabenimas bei konsolidavimas
  • Muitin?s tarpininkavimo paslaugos ir kruopšti dokumentacija
  • Perkrovimas/išskaidymas ir paskirstymas ? kitus miestus.
  • Krovini? draudimas “nuo d?r? iki d?r?”, apimantis vis? logistin? grandin?
  • Projekt? valdymas