• Vietos apžvalga / tinkamumo analiz? (keliai, oras, politinis klimatas)
  • Pilnas/dalinis frachto kontraktas (oro frachtai)
  • Intermodalus gabenimas (geležinkeliu, velkama barža, negabaritiniu keltuvu)
  • Speciali? ?rengini? gabenimas (atvira platforma, atviru viršumi, platformos)
  • Krovini? draudimas “nuo d?r? iki d?r?”, apimantis vis? logistin? grandin?
  • Administravimas (muitin?s formalum? tvarkymas, dokumentacija)