• Esame IATA organizacijos nariai
  • Krovini? surinkimas bei konsolidavimas
  • Apie atvykstan?ius krovinius bei siuntas informuojame iš anksto
  • Muitin?s tarpininkavimo paslaugos ir kruopštus dokument? ruošimas
  • Perkrovimas/išskaidymas ir paskirstymas ? kitus miestus/taškus
  • Krovini? draudimas “nuo d?r? iki d?r?”, apimantis vis? logistin? grandin?
  • Krovinio saugumas užtikrintas ekspeditoriaus agento.
  • M?s? patirtis, sugeb?jimai ir resursai leidžia valdyti ir organizuoti bet kokio tipo krovinius
  • Projekt? valdymas