Jeste?my stowarzyszonym cz?onkiem organizacji IATA (Mi?dzynarodowe Zrzeszenie Przewo?ników Lotniczych).

Proponujemy :

  • fachowe doradztwo - dopasowujemy rozwi?zania do Pa?stwa potrzeb
  • odbiory towaru ''od drzwi'' i dostawy ''do drzwi''
  • konsolidacje ?adunków
  • dekonsolidacje i re-eksporty na inne rynki
  • pe?n? informacj? o aktualnym statusie przesy?ek
  • doskona?? znajomo?? wymaga? dokumentacyjnych
  • pe?n? obs?ug? celn? w imporcie oraz eksporcie
  • ubezpieczenia Cargo na ca?ej trasie przewozu
  • wieloletnie praktyczne do?wiadczenie w obs?udze ka?dego rodzaju ?adunków
  • zarz?dzanie projektami logistycznymi