• organizacja transportu drogowego (pe?ne kontenery, ?adunki ca?osamochodowe FTL, ?adunki cz??ciowe LTL, towary ponadnormatywne)
  • organizacja transportu kolejowego (pe?ne kontenery)
  • organizacja rozwi?za? INTERMODALNYCH KOLEJOWO - SAMOCHODOWYCH
  • licencja na krajowe i mi?dzynarodowe przewozy ?adunków
  • ubezpieczenie Odpowiedzialno?ci Cywilnej (OC Przewo?nika i OC Spedytora)
  • baza sprawdzonych i rzetelnych przewo?ników
  • nowoczesny tabor, tak?e naczepy specjalistyczne
  • ca?odobowy nadzór nad terminowo?ci? dostaw oraz bezpiecze?stwem ?adunków
  • odbiór i dostawa ?adunków na terenie ca?ej Europy
  • ubezpieczenia Cargo na ca?ej trasie przewozu