Oferujemy obs?ug? ?adunków o niestandardowych wymiarach i wagach - wykraczaj?cych poza wymiary kontenerów morskich.

Bazuj?c na globalnej sieci do?wiadczonych przedstawicieli z zakresu ''Project Cargo'', proponujemy rozwi?zania transportu specjalistycznego w relacjach importowych oraz eksportowych.